www.gono.cz

facebook

video

Pokrýváme široké spektrum dokumentární, reklamní i reportážní video tvorby, zahrnující natáčení propagačních záznamů, koncertů, společenských akcí, soukromých akcí apod.

Disponujeme několika kamerami pro dokumentaci akcí většího rozsahu.

Cena a podmínky práce se stanovují po konzultaci se zadavatelem.

Stálá nabídka včetně podmínek a cen:

           Svatba